Disclaimer

After logging in the website of Longquan Great Compassion Monastery (hereinafter “LQGC” or “the Site”), the user is supposed to read and understand the disclaimer as follows. By using the services on theSite, a user is agreeing to comply with and be bound by the terms relating to such use.

1.Subject to the laws and regulations of the Netherlands, LQGC is a charitable and non-profit website operated for the general public. All users’ activities related to the Site, including but not limited to, browsing, reading, using, reprinting, and disseminating, must be conducted lawfully and in good faith. Users shall not intentionally or negligently infringe uponany legitimate right or interest of the Site, and shall not use the Site in any way, directly or indirectly, in violation of the laws of the Netherlands, international conventions orsocial morality.

2.The copyrights of any content displayed or reprinted on the Site belong to the original owners of such copyrights. Any media, websites, or individuals who download and/or make use of any content of theSite must respect the copyright thereof, by preserving the sourceof such content as noted and marked by the Site and assuming all responsibility related to copyright and any other responsibility prescribed by law. In the event that such source as noted and marked by the Site is changed into the Site without written consent of the Site, the Site reserves the right to pursue legal action. Proper citation of any material from the Site is required, whether such material is copyrighted or otherwise.The Site reserves the right to pursue legal action to protect its copyrights against any infringement.

3.Information contained in the Site is provided in order to promote communication and exchange of cultures and do not imply the site’s endorsement of any ideas thereof or verification of truthfulness of the content. Instead, the content is provided on an “as is, with all faults” basis and may be used or relied upon solely at user’s own risk. The articles of the Site only represent the opinions of the original authors. They do not represent and have no relationship with the Site’s opinions and are the sole responsibility of the original authors. If the content of theSite infringes the legal rights and interests of others, the right holder may promptly notify LQGC, who, upon receipt of such notice, will conduct an investigation in accordance with law. If the infringement complained of takes place,the content subject to complaint will be promptly removed or revised.

4.LQGC is not responsible for any network disconnection or other problems caused by force majeure events or reasons beyond the control of LQGC, nevertheless, LQGC will endeavor to reduce the losses and effects on the users thus caused.

5.With regard to any problems not covered by this Disclaimer, relevant laws and regulations shall apply. In the event of any conflict between the laws, regulations and the site’s guidelines, the laws and regulations shall prevail.

ANBI-informatie

Stichting Longquan Great Compassion heeft de ANBI-status. Dat betekent dat, onder bepaalde voorwaarden, schenkingen gedaan aan de Stichting Longquan Great Compassionin mindering kunnen worden gebracht op het inkomen voor belastingaangifte.

Volgens de ANBI-wetgeving dient de Stichting Longquan Great Compassion een aantal gegevens op Internet te publiceren. Die informatie wordt op dezepagina vermeld.

Naam instelling: Stichting Longquan Great Compassion - RSIN: 8552.09.768

Contactgegevens

Adriaan van Bergenstraat 18

3554 VEUtrecht

E-mail: longquannl@gmail.com

Bestuur

Voorzitter Du, Qixin

Penningmeester Woo,Che Kwang

Secretaris Zhang, Qingguang

Bestuurslid Chi,TsengPin

Beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Longquan Great Compassion is onbezoldigd.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
1. de verspreiding van de boeddhistische cultuur ten behoeve van de gemeenschap;
2. het (ver)bouwen en ondersteunen van een tempel;
3. het (financieel) ondersteunen van diverse instellingen en personen;
4. Chinezen in Nederland bijeenbrengen ter bevordering van gemeenschappelijke liefdadigheidsactiviteiten;
5. het creëren van wederzijds begrip voor de verschillen tussen de Chinese cultuur en de Nederlandse cultuur;
6. het opleiden van bevoegde boeddhistische vrijwilligers;
7. het samenvoegen van de boeddhistische cultuur en de moderne beschaving, ongeacht nationaliteit of geloofsachtergrond;
8. de bevordering van integratie van boeddhisme en andere religies;
9. het verrichten van alle verdere handelingen, die met voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Beleidsplan:

Wij streven ernaar om detempel te vestigen volgens de principe van de Drie Juwelen (dat zijn de Boeddha, de Dharma en de Sangha). Een boeddhistischetempel, een belangrijke drager van oude traditionele culturen, is een heilige plaats waar de boeddhistische kloosterlingen het boeddhisme beoefenen. Daarnaast staat deboeddhistischetempel open voor éénieder die deze zelfde religieuze activiteit wilt beoefenen.

We zullen proactief een groot aantal sociale en zorgzame mensen verzamelen om daarmee actief openbare liefdadigheid uit te dragen in de gemeenschap, in het bijzonder de in Nederland aanwezige Chinese gemeenschap. Hierbij zal worden deelgenomen aan charitatieve acties om de positieve energie van het boeddhisme door te geven aan de gemeenschap en hiermee een breder draagvlak te vormen binnen de samenleving voor het boeddhisme.

Het geven van begeleiding en het bieden van hulp met betrekking tot het onderwijs in boeddhisme is een pré voor de bewoners van hetklooster om daarmee de Dharma te bevorderen en ten goede te laten komenaan de mensheid.

Boeddhisme, als een oude religie, moet op een toegankelijke manier voor moderne mensen bereikbaar worden, waardoor de praktijk van de Dharmagemakkelijk voor hen wordt om te begrijpen en te leren. Dit zal hen in staat stellen om gebruik te kunnen maken van de leringen en de spirituele wijsheid om daarmee verlichting te bereiken.

Wij streven ernaar meer open staan voor dialogen met andere religies, hiermee intensiever samen te werken en te communiceren in alle oprechtheid en met vertrouwen. We hopen dat de mensheid "de stem van het Chinese boeddhisme," meer gehoor bijdragen aan de ideologische wijsheid van het Chinese boeddhisme aan het oplossen van crisis in de wereld en het oplossen van mondiale vraagstukken.

Activiteiten

-In stand houding van de tempel;

-opzetten activiteiten ter bevordering van het boeddhisme in de ruimste zin;

-het verstrekken van voorlichting over boeddhisme;

-het verzorgen en faciliteren van mogelijkheden voor scholing van en over boeddhisme;

-het leggen van contacten en aangaan van dialogen met andere religies.

Jaarrekening 2016 Longquan.pdf